Kontakty

ZEAS Lysice, a.s.

Telefon: 516 472 111-3
Fax: 516 472 465
E-mail: zeas@zeasas.cz

Družstevní 68, 679 71 Lysice

Informace pro akcionáře

Valná hromada společnosti konaná 11.6.2018 rozhodla o výplatě dividend za rok 2017.

Dividendy budou vypláceny pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře.

Termín vyplácení dividend:   1.8.2018 - 31.12.2021.

.............................................................................................................

Valná hromada společnosti konaná 5.6.2017 rozhodla o výplatě dividend za rok 2016.

Dividendy budou vypláceny pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře.

Termín vyplácení dividend:   1.8.2017 - 31.12.2020.

-----------------------------------------------------------------------------------

Valná hromada společnosti konaná 27.6.2016 rozhodla o výplatě dividend za rok 2015.

Dividendy budou vypláceny pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře.

Termín vyplácení dividend:   1.8.2016 - 31.12.2019

Žádáme akcionáře, kteří dosud nenahlásili své  bankovní spojení, o sdělení bankovního účtu.

Současně žádáme akcionáře , aby v případě změny nahlášeného bankovního účtu, tuto změnu

písemnou formou ohlásili. 

.................................................................................................................

Důležité upozornění akcionářům     (12.10.2015)

Podle platné zákonné úpravy dochází ke změně při vydávání duplikátu akcií, které akcionář ztratil nebo nemá k dispozici. Současně  také dochází ke změně při evidenci akcionářů v případě dědického řízení. 

Ve zkrácené formě je tedy postup následující:

Pokud akcionář akcie ztratil a nemůže je najít, je nutno, aby vlastník akcií zahájil u Okresního soudu v Blansku umořovací řízení, kterým bude potvrzena ztráta akcií. Teprve po umořovacím řízení je emitent – tj. ZEAS Lysice, a.s., oprávněn vydat akcie nové namísto ztracených.

Umořovací řízení je třeba podstoupit vždy i v jiných případech, pokud akcionář nemá fyzicky listinné akcie v držení, nejen tedy při ztrátě, ale i při  jakémkoli zničení akcií nebo když je nemůže najít on, případně pozůstalí v dědických řízeních. Když pozůstalí akcie zemřelého  akcionáře fyzicky nepředloží, firma tyto dědice zapíše jako akcionáře, ale nemůže jim vydat nové akcie na jejich jméno. Musí je poučit o umořovacím řízení a až po jeho ukončení jim vydat nové akcie namísto nenalezených.

Podle dostupných informací je nutno uvažovat s umořovacím řízením nejméně v délce 12 měsíců. Je zřejmé, že pro akcionáře je to výrazná komplikace, ale zákonnou úpravu musíme respektovat.  

............................................................................................................................................................................

Valná hromada společnosti konaná 29.6.2015 rozhodla o výplatě dividend za rok 2014.

Dividendy budou vypláceny pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře.

Termín vyplácení dividend:   1.8.2015 - 31.12.2018

Žádáme akcionáře,kteří dosud nenahlásili své  bankovní spojení, o sdělení bankovního účtu.

Současně žádáme akcionáře , aby v případě změny nahlášeného bankovního účtu, tuto změnu

písemnou formou ohlásili. 

....................................................................................................................................................

Valná hromada společnosti konaná 24.6.2014 rozhodla o výplatě dividend za rok 2013.

Podle platných zákonných ustanovení mohou být od 1.1.2014 dvidendy vypláceny

pouze bezhotovostně.

Je tedy v zájmu akcionářů , aby nahlásili písemně společnosti bankovní spojení, na které

žádají zaslat dividendy. 

..................................................................................................................................................