Kontakty

ZEAS Lysice, a.s.

Telefon: 516 472 111-3
Fax: 516 472 465
E-mail: zeas@zeasas.cz

Družstevní 68, 679 71 Lysice

Profil společnosti

    ZEAS Lysice,a.s. byla založena 30.12.1996 a od 1.1.1998 převzala hospodářskou činnost od Zemědělského družstva Lysice. Společnost zaměstnává 100 pracovníků a hospodaří v katastrech 18 obcí v okrese Blansko a částečně i Brno-venkov na celkové výměře 2200 ha . Pozemky se nachází v nadmořské výšce od 350 do 650 m.
    V rostlinné výrobě je nosným programem výroba obilovin pro potravinářské účely, produkce osiv a krmné obilí, dále řepka,  cukrovka a krmné plodiny. Travní porosty jsou na výměře 590 ha. Speciální částí rostlinné výroby je úsek ovocnářství, kde kromě zaměření na produkci jablek jsou doplňkově pěstovány hrušky, jahody a červený rybíz . Průběžně obnovujeme intenzivní sady výsadbou nových odrůd jabloní.
    Živočišná výroba provozuje kromě hlavních výrob - tj. chov dojnic s kapacitou 460 kusů ve 2 stájích s volným ustájením, výkrm skotu s kapacitou do 600 ks v režimu stanice kontroly výkrmnosti a rozmnožovací chov prasniček v Drnovicích - i další výroby :
  - chov kuřecích brojlerů s kapacitou 50 000 kusů v turnusu
  - výkrm prasat s kapacitou 500 kusů
  - chov masných krav 

 
    Z dalších úseků je podstatnou výrobou produkce krmných směsí na vlastní výrobně v Býkovicích , která zajišťuje potřebu vlastní živočišné výroby a výrobu pro cizí odběratele. Významně se na odbytu podílí drobní chovatelé ( směsi pro králíky, koně, nosnice atd. ). Výrobna krmných směsí je držitelem registrace od ÚKZÚZ Brno.
    Úsek dopravy a mechanizace zajišťuje služby pro potřeby podniku a poskytuje i služby cizím odběratelům. Jedná se např. o senážování a silážování do velkoobjemových vaků lisem EUROBAGING a MANITOBA, práce kombajnů  CLAAS, setí kukuřice s přihnojováním a služby nákladní i osobní dopravy.
   V aktivitách společnosti je zastoupena i nezemědělská výroba - šití pracovních oděvů a dalších textilních výrobků, které jsou vyráběny na zakázku.
    Z obchodní činnosti je významný prodej a servis krmných vozů LUCLAR,MUTTI a ITALMIX, prodej náhradních dílů na zemědělské stroje včetně prodeje pneumatik . Dále jsme rozšířili obchodní činnost o prodej stavebnin, hospodářských potřeb a krmiv. Od dubna 2013 také provozujeme v Lysicích pneuservis pro traktory, nákladní a osobní automobily. 

      V listopadu 2013 byla v Býkovicích uvedena do provozu bioplynová stanice o výkonu 548 kW, ve které je produkován bioplyn rozkladem hovězí kejdy, senáže a kukuřičné siláže.

     Naším zájmem je spolupráce s obcemi, ve kterých hospodaříme ,s cílem působit jako pozitivní činitel při tvorbě a údržbě kulturního rázu naší krajiny.
      Chceme, aby naše produkce byla základem zdravých kvalitních českých potravin. Proto preferujeme spolupráci s tuzemskými zpracovatelskými firmami, které na trh přináší kvalitní výrobky pro naše odběratele.