Kontakty

ZEAS Lysice, a.s.

Telefon: 516 472 111-3
Fax: 516 472 465
E-mail: zeas@zeasas.cz

Družstevní 68, 679 71 Lysice

Stavební úpravy objektů,rozšíření dojírny a stroje pro ŽV ZEAS Lysice

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 byly v roce 2017 provedeny stavební úpravy objektů (silážní žlab, jímka na kejdu) , rozšíření dojírny pro stáj dojnic v Býkovicích a  pořízeny stroje pro sklzeň pícnin ( obraceč a shrnovač).

Akce byla provedena v záměru 4.1.1 c)  3.kola výzvy výše uvedeného dotačního programu.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF)

foto

......................................................................................................................................

Stavební úpravy a rekonstrukce ustájení v předvýkrmu selat

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 byly v měsíci 05/2017 provedeny stavební úpravy a realizována rekontrukce ustájení v předvýkrmu selat v Drnovicích.

Akce byla provedena v záměru 4.1.1 d)  3.kola výzvy výše uvedeného dotačního programu.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytlovací linka pro výrobnu krmných směsí

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 byla v měsíci 04/2017 realizována dodávka a montáž pytlovací linky na výrobně krmných směsí v Býkovicích.

Akce byla provedena v záměru 4.2.1 a)  3.kola výzvy výše uvedeného dotačního programu.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF)

Nosná konstrukce - jabloně 2015

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 byla v měsíci 12/2015 realizována dodávka a montáž nosné konstrukce k výsadbě jabloní v Lysicích na ploše 2,75 ha.

Akce byla provedena v záměru 4.1.1 g)  1.kola výzvy výše uvedeného dotačního programu.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF)

nosná konstrukce jbloní 2015

..............................................................................................................................................................

Dojírna 2x6 pro stáj dojnic na Kozárově

 S podporou z Programu rozvoje venkova MZe  2014-2020 byla v období 05-08/2016 realizována dodávka a instalace dojírny 2x6 pro stáj dojnic na Kozárově.  Součástí projektu byla dodávka technologie pro sledování pohybové aktivity dojnic s výstupem do PC.

Akce byla provedena v záměru 4.1.1 c)  1.kola výzvy výše uvedeného dotačního programu.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF)